top of page

Boğaziçi Üniversitesi

Yenilikçi Tarım ve

Gıda işletmeciliği

Platformu

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sektör paydaşları arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak, Platform’un temel hedeflerindendir.

Platform Faaliyetleri

NETWORKING VE BİLGİ ÜRETİMİ

 • Senelik uluslararası katılımlı konferans

 • Tematik seminerler ve çalıştaylar

 • Webinarlar, podcastler, video konferanslar

 • Bülten

 • Blog Yazıları

 • Tematik raporlar

 • Yurtdışı ortaklar ile işbirlikleri

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • Yöneticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları

 • Üreticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları

 • Özel Eğitim Programları

AR-GE VE BİLGİ ÜRETİMİ

 • Benchmarking çalışmaları

 • Platform içi etkileşimle gelişen ihtiyaçlara göre disiplinlerarası proje tasarımı

 • Tarım sektöründe çok disiplinli projeler

Eğitimler

Çiftçi

Yöneticiler ve Üreticiler için tasarlanan iki farklı Sertifika Programı uygulanmaktadır.  

 

Eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilmektedir. 

 

Programı başarıyla tamamlayanlar Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifikası almaktadırlar.

TARIM İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İş grubu

Kurumların talepleri çerçevesinde sınıf içi, uzaktan eğitim ya da karma şekilde programlar tasarlanabilmektedir.

BounTarım eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecektir.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Projeler

AgriCompet.jpg

AGRICOMPET: Tarımsal Gıda Tedarik Zincirini Yönetmek

Avrupa Birliği PRIMA fonu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen AGRICOMPET projesi İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de tarım sektöründeki küçük üreticilerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak için bir çözüm menüsü oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.43.58.png

AgriTech Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

Dijital Pamuk Projesi.jpg

Dijital Pamuk Projesi: Pamuğun Dijital Serüveni

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje, nesnelerin interneti ile pamuk üretim zincirinde kaynak etkinliğini ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Etkinlikler

farm summit.jpg

 
Çiftlik Zirvesi 2022

22 Aralık 2022

2_edited_edited_edited.jpg

 
Tarımda Yenilikçiler
Zirvesi 2022

31 Ekim 2022

Zirve 2022 Mayıs121.webp

 
 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi 2022

30 Mayıs 2022