Boğaziçi Üniversitesi

Yenilikçi Tarım ve

Gıda işletmeciliği

Platformu

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sektör paydaşları arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak, Platform’un temel hedeflerindendir.

Platform Faaliyetleri

NETWORKING VE BİLGİ ÜRETİMİ

 • Senelik uluslararası katılımlı konferans

 • Tematik seminerler ve çalıştaylar

 • Webinarlar, podcastler, video konferanslar

 • Bülten

 • Blog Yazıları

 • Tematik raporlar

 • Yurtdışı ortaklar ile işbirlikleri

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 • Yöneticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları

 • Üreticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları

 • Özel Eğitim Programları

AR-GE VE BİLGİ ÜRETİMİ

 • Benchmarking çalışmaları

 • Platform içi etkileşimle gelişen ihtiyaçlara göre disiplinlerarası proje tasarımı

 • Tarım sektöründe çok disiplinli projeler

Eğitimler

Çiftçi

Yöneticiler ve Üreticiler için tasarlanan iki farklı Sertifika Programı uygulanmaktadır.  

 

Eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilmektedir. 

 

Programı başarıyla tamamlayanlar Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifikası almaktadırlar.

TARIM İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İş grubu

Kurumların talepleri çerçevesinde sınıf içi, uzaktan eğitim ya da karma şekilde programlar tasarlanabilmektedir.

BounTarım eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecektir.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Projeler

Ekran Resmi 2019-11-25 10.43.58.png

AgriTech Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.45.44.png

GAP Organik Tarım Kümelenmesi Kalkınma Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.44.30.png

Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi

Platformun öncü ortağı Denizbank ile 2018 yılında başlatılan “Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Doğrultusunda İstatistiksel Araştırmalar Projesi” halen devam etmektedir.

Etkinlikler

Ekran Resmi 2019-11-30 15.28.16.png

 

Tarım ve Gıda Değer Zinciri Zirvesi 2020

20 Şubat 2020

Ekran Resmi 2019-11-30 15.26.06.png

 

Lojistik Zirvesi 2019

29 Mart 2019

Ekran Resmi 2019-12-03 22.03.00.png

Yenilikçi Teknolojiler ve Veri Uygulamaları Konferansı

26 Şubat 2019