Arzu Tektaş

Prof. Dr. Arzu Tektaş, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İşletme Bölümü’nden doktora derecelerini almış olup halen Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Tektaş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde nicel karar yöntemleri, operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon yönetimi dersleri vermektedir. Araştırma alanları, sektörel etkinlik ve verimlilik analizleri, tedarik zinciri yönetimi, KOBİ’lerde inovasyon ve rekabet edebilirlik, inovasyon yönetimi, yenilikçi iş modelleri, tarım sektörü değer zinciri analizini kapsamaktadır.

  • Siyah Heyecan Simge
  • Black LinkedIn Icon
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook