top of page

Orhan Erem Ateşağaoğlu

IMG_1295.jpeg

Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ateşağaoğlu, sırasıyla, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans ve Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007-2008 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nda (NBER) araştırma görevlisi ve Minneapolis Merkez Bankası (Minneapolis FED), Araştırma Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak görev almıştır. Doktora programını tamamladıktan sonra, 2008-2012 ve 2013-2016 yılları arasında, ABD’nde Stony Brook Üniversitesi (NY), Ekonomi Bölümü'nde, 2012- 2013 yılları arasında İngiltere’de, Cambridge Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2016-2022 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi bünyesinde çalışan Dr. Ateşağaoğlu, 2022 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları makro-finans, kurumsal finans, mali politikalar, regülasyon ekonomisi, e-ticaret ekonomisi, tarım ekonomisi, çevre ve iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal etkileri alanlarını kapsamaktadır.

bottom of page