GAP Organik Tarım Küme Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir. 

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılmasını ve Bölge’nin sürdürülebilir bir biçimde ve sosyal eşitlik ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında “Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikayeleri Yaratmak” suretiyle, organik tarım uygulamalarının Bölge’de yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.