top of page

Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sektör paydaşları arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak, Platform’un temel hedeflerindendir.

 Dünya genelinde, verimlilik ve pazar baskısı ile karşı karşıya kalan “yeni tarım ve gıda sektörleri,” rekabet güçlerini kaybetmemek ve yenilik kapasitelerini artırmak için yeni araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaçla yola çıkan Platform, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, STK’lar, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etme ve geliştirme amacına hizmet etmektedir.

 Platform, daha yüksek verimliliği ve piyasa odaklı ve daha katma değerli üretimi hedeflediği için, büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra üretici birlikleri açısından da çok önemlidir. Platform, sadece bahsi geçen amaçlara yönelik verimliliği ve etkinliği artırmaya değil, en az bu hedefler kadar önemli olan ve gün geçtikçe de daha önemli hale gelmekte olan tüketici talebi odaklı üretime ve bu üretimin ekolojik ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesine de değer katmaktadır. Sonuçta, değer zincirinde yer alan paydaşların sadece yerel değil aynı zamanda rekabetin yoğun yaşandığı küresel tarımsal değer zincirinde de başarılı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Biz Kimiz?

adh-2016y-262x272.jpg

Aslı Deniz Helvacıoğlu

Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü & Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesidir. 

IMG_1295.jpeg

Orhan Erem Ateşağaoğlu

Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ateşağaoğlu, sırasıyla, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde... 

bk.jpg

Barış

Karapınar

Doç. Dr. Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup doktorasını London School of Economics’te Kalkınma Çalışmaları alanında yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı...

V6bkfNva.png

Gökhan Özertan

Prof. Dr. Gökhan Özertan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisi alanında 2001 yılında almıştır. Aynı yıldan...

8db63c43f1a52ab7bf0910b1f69b0b2b.jpg

Arzu

Tektaş

Prof. Dr. Arzu Tektaş, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İşletme Bölümü’nden doktora derecelerini almış olup halen Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim..

bottom of page