Hakkımızda

Projeler

Ekran Resmi 2019-11-25 10.43.58.png

AgriTech Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.45.44.png

GAP Organik Tarım Kümelenmesi Kalkınma Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.44.30.png

Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi

Platformun öncü ortağı Denizbank ile 2018 yılında başlatılan “Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Doğrultusunda İstatistiksel Araştırmalar Projesi” halen devam etmektedir.