top of page

Hakkımızda

Projeler

AgriCompet.jpg

AGRICOMPET: Tarımsal Gıda Tedarik Zincirini Yönetmek

Avrupa Birliği PRIMA fonu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen AGRICOMPET projesi İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de tarım sektöründeki küçük üreticilerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak için bir çözüm menüsü oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dijital Pamuk Projesi_edited_edited_edit

Dijital Pamuk Projesi: Pamuğun Dijital Serüveni

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje, nesnelerin interneti ile pamuk üretim zincirinde kaynak etkinliğini ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.43.58.png

AgriTech Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.45.44.png

GAP Organik Tarım Kümelenmesi Kalkınma Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir.

Ekran Resmi 2019-11-25 10.44.30.png

Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi

Platformun öncü ortağı Denizbank ile 2018 yılında başlatılan “Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Doğrultusunda İstatistiksel Araştırmalar Projesi” gerçekleştirilmiştir.

bottom of page