Yayınlar

Bountarım Bülten​i

Ocak - Şubat 2019

Türkiye’de Gıda Enflasyonunun Gelişimi:

Seçilmiş Ürünler Üzerine Bir Çalışma (2020)

İklim Değişikliği Etkisinde Tarımsal Arzın Sürdürülebilirliği

Katma Değerin Artırılması, İnovasyon ve Dijital Tarım

Lojistik ve Gıda Zincirinde İyileştirmeler

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti