top of page

Yayınlar

Ekran Resmi 2019-12-04 00.20.39.png

Bountarım Bülten​i

Ocak - Şubat 2019

Gıda_Enf_Raporu.jpg

Türkiye’de Gıda Enflasyonunun Gelişimi:

Seçilmiş Ürünler Üzerine Bir Çalışma (2020)

Tüsiad-1.jpg

İklim Değişikliği Etkisinde Tarımsal Arzın Sürdürülebilirliği

Tusiad-2.jpg

Katma Değerin Artırılması, İnovasyon ve Dijital Tarım

Lojistik ve Gıda Zincirinde İyileştirmeler

Tusiad-3.jpg
Untitled.jpg

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti

Untitled.jpg

GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti

bottom of page