top of page

Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Eğitim Programı

Programın Size Katkısı:

Program, yeni nesil tarımda etkin ve küresel rekabet gücünü hedefleyen yönetim becerileri kazanmanızı, inovasyon odaklı bakış açısı ile yenilikçi iş kültürünün bir parçası olmanızı, teknolojik gelişmeler, güncel eğilimler, vaka ve saha çalışmaları ile karar alma, finansman, pazarlama, risk yönetimi alanlarında çağdaş donanıma sahip olmanızı hedeflemektedir.

 

Kimler Katılmalı?:

Bu program, tarım ve gıda değer zincirinin karar verici pozisyonlarında kariyer hedefleyenlere profesyonel gelişme imkanı sunmaktadır. Program, tarım değer zincirinde faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarında çalışan profesyoneller, tarım girişimcileri, tarım danışmanları ve diğer ilgililer için hazırlanmış olup tarım sektörüne yeni nesil yönetici ve karar alıcı yetiştirmeye odaklıdır.

 

Programda Öne Çıkanlar:

Yeni nesil işletmecilere ekonomi, teknoloji kullanımı, pazarlama, işletmecilik, girişimcilik, finans alanlarında en son gelişmelere uygun donanımı kazandırmak.

Ders Programı

Modül 1 (24 Saat)

Dünyada ve Türkiye’de tarım sektöründeki yeni eğilimler çerçevesinde tarım ekosisteminin tanıtılması ve yönetilmesi

*Yenilikçi Tarım Vizyonu (Prof. Dr. Gökhan Özertan, Boğaziçi Üniversitesi)

Tarım ve Gıda sektörü Değer Zincirinde yenilikçi yaklaşımlar; Tarımsal İnovasyon Sistemleri ve Sektör Paydaşlarına Düşen Görevler; Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Değer Zincirinde Yenilikçi Uygulamalar; Blokzincirleri ve benzeri teknolojilerin Tarım-Gıda Sektörüne Uygulamaları

*Tarım Girişimciliği (Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi)

Günümüzde yüksek belirsizlikler altında fırsat arayışı olarak tanımlanan girişimciliğin tanıtılması; iş yapış biçimlerinin değişmekte olduğu ve teknolojinin hayatımıza her zamankinden daha fazla dahil olduğu günümüzde girişimciliğin önemi; bu konuda tarım ve gıda alanında oluşmakta olan fırsatlar ve riskler; bu adımı atıp başarı kazanan tarım-gıda girişimlerinin bazılarının vaka olarak incelenmesi ve sorunları fırsata çevirirken yenilikçi iş modelleri ile nasıl katma değer yaratılabileceğinin irdelenmesi

*Tarım İşletmeciliği ve Yönetimi (Güldem Atabay Şanlı, Tragos Çiftliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Hayvancılık ve bitki yetiştiriciliğinde dünyada ve Türkiye’de eğilimler; çiftlik kurulumunda önemli seçimler ve fizibilite; çiftliklerde sürdürülebilir yapının sağlanması; verimlilik-ıslah yönetimi; maliyet kontrolü yöntemleri; güncel hayvancılık sektörü sorunları üzerinden çiftlik işletmeciliğine çözüm önerileri; sektör uygulamaları, tartışmalar

*Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (Prof. Dr. Arzu Tektaş, Boğaziçi Üniversitesi; Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Maltepe Üniversitesi ve LODER)

Tedarikçiden tüketiciye uzanan süreci kapsayan tedarik zinciri kavramının ve kapsamının tanıtılması, zincirde entegrasyonun önemi, yenilikçi tedarik zincirleri; Tarım 4.0 ve tarım tedarik zincirine olan etkileri; gıda izlenebilirliği, gıda güvenliği, tarım ve gıda kayıplarının azalması, sürdürülebilirlik konularında tarım-gıda tedarik zincirinin rolü; soğuk zincir lojistiğinin önemi

Modül 2 (24 Saat)

Tarım ekonomisi, finansman ve pazarlama gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılması

*Yenilikçi Tarım Ekonomisi (Prof. Dr. Gökhan Özertan, Boğaziçi Üniversitesi; Doç. Dr. Barış Karapınar, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi)

Geçmişten günümüze Türkiye’de tarım politikaları; Türkiye Tarım ve Gıda sektörlerinde Piyasa Yapısı ve İşleyişi; Türkiye Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri; İklim değişikliği ve tarım sektörüne etkileri; Uluslararası Ticaret ve Türkiye Tarım-Gıda Sektörlerine Etkileri

*Tarımsal Teknoloji ve Veri Yönetimi (Kerem Erikçi, tarla.io ve iklim.co)

Gıda üretimini sağlayan teknolojilere tarihsel bakış; Bilgi teknolojilerinin yardımcı olacağı sorunlu alanlar: Az ile çok üretim; Dünyada öne çıkan tarım teknoloji girişimleri (tarım-gıda-iklim); Veri ile karar mekanizmaları oluşturma ve yönetim: Veri tipleri ve entegrasyon; Bitkinin matematiği, fiziği, kimyası

*Tarımda Finansal Yönetim ve Sigorta (Ahmet Serhat Can, Boğaziçi Üniversitesi Finans Araştırma ve Uygulama Merkezi; Canan Aytekin, Denizbank, Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü)

Tarımda Finansal Okuryazarlık; Tarımda Finansal Danışmanlık, Kredi Yönetimi, Bütçeleme; Tarımda Finansal Ürünler ve Destekler; Tarımsal Ürünlerde Fiyat ve Risk; TARSİM, Sigorta Uygulamaları

*Tarımsal Pazarlama (Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi; Aslıhan Kaya, Anadolu Etap Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü)

Pazarlama bakış açısının, piyasayı ve müşterileri anlamayı ve vizyoner bakışa sahip olarak onların önünde gitmeyi gerektirdiğinin ve bu sayede firmaların hedef kitleleri ile anlamlı bir ilişki geliştirip onlara değer yaratabildiklerinin vurgulanması; pazarlamanın satış ve reklamdan öte konumlandırma, farklılaşma, araştırma, veri üretme ve içgörüleri değerlendirme gibi stratejik yanlarına değinilmesi; tarım sektörü için pazarlamanın anlamının ve sürdürülebilirliğinin başarılı ve başarısız örnekler üzerinden tartışılması

Modül 3 

Yenilikçi tarım işletmeciliği uygulamaları içeren bir tarım işletmesine yapılacak eğitim gezisi, seminer(ler) ve/veya vaka analizleri

Eğitim Detayları

Süre:

Modül 1 ve Modül 2 eğitimleri Boğaziçi Üniversitesi (BÜYEM)’de yapılacaktır. Her modül 2 hafta sürecek olup dersler hafta içi Pazartesi ve Çarşamba günleri 18:30-21:30 / Cumartesi günü 09:30-16:30 arasında olacaktır.

 

Eğitim Bedeli:

Eğitim ücretleri için bizimle bountarim@boun.edu.tr e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru:

Online başvurular için http://www.buyem.boun.edu.tr/egitim/yenilikci-tarim-isletmeciligi.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitmenler:

Prof. Dr. Gökhan Özertan

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisi alanında 2001 yılında almıştır. Aynı yıldan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışmakta olup halen aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde mikroekonomi, istatistik, ekonometri, yenilik ekonomisi ve tarım ekonomisi dersleri vermektedir. Araştırma alanları, tarım ve çevre süreçlerinin modellenmesini, tarımda teknoloji kullanımını, iklim değişikliğinin etkilerini, çiftçilerin risk davranışlarının analizini ve emtia fiyat hareketlerini kapsamaktadır.

Prof. Dr. Arzu Tektaş

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İşletme Bölümü’nden doktora derecelerini almış olup halen Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Tektaş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde nicel karar yöntemleri, operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon yönetimi dersleri vermektedir. Araştırma alanları, sektörel etkinlik ve verimlilik analizleri, tedarik zinciri yönetimi, KOBİ’lerde inovasyon ve rekabet edebilirlik, inovasyon yönetimi, yenilikçi iş modelleri, tarım sektörü değer zinciri analizini kapsamaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Lojistik Master Plan Komisyonu üyesidir. Uzmanlık alanları, Stok ve Depo Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi olup bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın yaptı ve  birçok kurum ve kuruluşa proje ve danışmanlık hizmetleri verdi.

Doç. Dr. Barış Karapınar

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup doktorasını London School of Economics’te Kalkınma Çalışmaları alanında yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı-zamanlı olarak İklim Değişikliği Ekonomisi dersi vermektedir. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin Mercator programında iklim değişikliği konusunda proje yürütmektedir. Karapınar, Birleşmiş Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin iklim değişikliğinin etkileri, kırılganlıklar ve uyum üzerine olan Beşinci Değerlendirme Raporu’nun baş yazarlarındandır. Karapınar daha önce Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin Sivil Toplum Örgütleri Paneli’nde görev aldı. TEMA Vakfı Genel Müdürü olarak çalıştı. İsviçre Bern Üniversitesi’nde Ticaret ve İklim Değişikliği Araştırma Programı’nın koordinatörlüğünü yaptı. Aynı zamanda Londra merkezli düşünce kuruluşu Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü’nde danışmanlık yaptı. “Gıda Krizleri ve DTÖ” ve “Türkiye Tarımında Yapısal Reformu Yeniden Düşünmek: Dünya Bankasının Stratejisinin Ötesi” kitaplarının editörlerindendir. İsviçre Kalkınma Ajansı, Avrupa Parlamentosu ve Alman Kalkınma Ajansı ve daha bir çok uluslararası kuruma politika danışmanlığı yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde pazarlama alanında Dr. Öğretim Üyesidir. Pazarlama Yönetimi, E-ticaret, Girişimcilik, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlama konularında çalışmakta ve dersler vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyesi, Girişimcilik Merkezi Müdürü ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir.

Ahmet Serhat Can

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Akademik Koordinatör ve Eğitimci olarak görev yapan Ahmet Serhat Can, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2002-2007 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 5 yıl Kredi Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapmış, 2007-2012 yılları arasında Özel Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölümü’nde Satış Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2012-2014 yılları arasında HSBC Bank A.Ş.’de Şube Yöneticiliği göreviyle bankacılık kariyerini sonlandırmıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Ekonomi & Finans yüksek lisans derecesi alan Ahmet Serhat Can, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitimlerde görev almaktadır. Uzmanlık alanları; finansal piyasalar, yatırım ürünleri, türev ürünler, muhasebe ve finansal tablolar analizi, kredi değerlendirme süreçleri, krediler, tarım bankacılığı olarak sıralanmaktadır. Ayrıca, değişen eğitim trendleri içinde popülerliği hızla artan iş simülasyonları ve firma yönetimi konusunda sınıf içi simülasyon eğitimleri vermektedir.

Aslıhan G. Kaya

Aslıhan Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden Yüksek Şeref öğrencisi olarak 2001 yılında mezun olduktan sonra, AT Kearney şirketinde yönetim danışmanı olarak iş hayatına başlamıştır. Farklı sektörlerdeki danışmanlık kariyerine, pazarlama alanında uzmanlaşmak amacıyla, Unilever’de devam etmiş, uzun yıllar global markaları yönetmiştir. Özellikle gıda ve içecek sektöründe marka yönetimi, pazarlama ve konumlandırma stratejileri, tüketici ve alışverişçi pazarlaması faaliyetleri ve entegre iş planlarından sorumlu olarak, yöneticilik yapmıştır. Gıda pazarlamasındaki deneyimi, onu tarım sektöründeki pazarlama kariyerine taşımıştır. 2015 senesinden beri Anadolu Etap’ın pazarlama stratejilerini oluşturarak, Türkiye’nin ilk meyve markasını yaratmış, marka bilincinin olmadığı bir pazarda, markalaşma çalışmalarına yön vermiştir. Halen, şirketin pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerini geliştirmekte ve sektörün gelişmesi için yeni projeler üretmektedir. Kendisi aynı zamanda, son 5 yıldır, bir üniversitede “Perakende ve Alışverişçi Pazarlaması” dersini vermektedir. Ekim 2018 itibariyle de Amerika’da sürdürdüğü “Bütünsel Beslenme ve Sağlık” eğitimini tamamlayarak mezun olacaktır.

Canan Aytekin

ODTÜ Kimya Mühendisliği’nden aldığı önlisans diploması sonrasında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakületesi’nden mezun olmuştur. Tarişbank Teftiş Kurulu’nda başladığı bankacılık hayatına 2002 yılından itibaren Denizbank’ın Tarım ekibinde devam etti. Tarım Bankacılığının kurucusu olan bu ekipte ilk olarak kredi ve risk modellerinde çalışarak tarım sektörünün ilk skorkart ve risk modelleri çalışmalarında yer aldı. 2014 yılında Tarım Bankacılığı Pazarlama grubuna dahil oldu ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Güldem Atabay Şanlı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Güldem Atabay Şanlı, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Türkiye’de özel bir üniversitede zaman zaman Türkiye Ekonomisi dersleri vermesinin yanısıra, www.ahvalnews2.com ve www.paraanaliz.com sitelerinde köşe yazarlığı yapıyor. Türkiye’nin ilk AB onaylı ve hastalıktan ari küçükbaş işletmesi Tragos Keçi Çiftliği’nin kurucu ortaklarından. Halen Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Genel Müdürü olan Atabay, Egeli & Co. Varlık Yönetimi şirketinde Araştırma ve Strateji Direktörü olmadan önce UniCredit Menkul Değerler A.Ş.’nin Türkiye Ekonomisti görevini üstlendi.

Kerem Erikçi

Kerem Erikçi, Bilkent Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans (2002) ve MBA (2012) derecelerine, Carnegie Mellon Üniversitesi’nden de Bilgi Ağları Yüksek Lisans (2004) derecesine sahiptir. Aselsan’da 8 yıllık sistem mühendisliği ve pazarlama tecrübesine sahiptir. Aselsan’dan sonraki 6 yıl boyunca ErikTronik A.Ş.’de iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştı. Kerem Erikçi daha sonra sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için bir etki yaratmak amacıyla tarla.io ve iklim.co şirketlerini kurdu.

bottom of page